Consultancy

Als kwekerij van een diversiteit aan zeldzame plantensoorten heeft Lowgardens Nurseries & Consultancy zich met zijn decennialange ervaring gespecialiseerd in energetische beplantingsprojecten. Met verschillende technieken creëren we een optimale natuurlijke leefomgeving. Daarbij maken we vooral gebruik van wat de aarde ons te bieden heeft.

Lowgardens adviseert en teelt voor particuliere tuinbezitters, bedrijven en (overheids-)instellingen. We zetten niet alleen onze hoveniersexpertise in, maar ook onze kennis over de teelt en bijzondere eigenschappen van (zeldzame) bomen en planten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere professionals die vitale tuinen ontwerpen en aanleggen. Sfeerbeleving, welzijn en optimaal functioneren zijn daarin belangrijke speerpunten voor de opdrachtgever.

Lowgardens adviseert door het geven van lezingen, lesprogramma's te bieden en geeft kennis-ondersteuning bij ontwerp en aanleg van deze tuinen. Vaak levert ons bedrijf ook bomen en planten uit eigen kwekerij.

Hoveniers, aannemers, (binnenhuis)architecten en andere relevante professionele marktpartijen maken gebruik van onze expertise. Samen manifesteren we de beste oplossing voor de klant. En als het zo uitkomt helpen we mee, met de laarzen in de modder.

Een optimale leefomgeving creëren we als volgt:
  • Eerst bepalen we de doelstelling: wat willen we bereiken in het project waarbij ecologie, economie en welzijn belangrijke waarden zijn.
  • We inventariseren de omgevingsfactoren, waaronder de ecologische en natuurkundige (en daarmee de geopathische) status van het project. Zo nodig worden deze geoptimaliseerd.
  • Dan kiezen we de juiste bomen- en planten(samenstelling), op basis van soorteigenschappen, vorm, kleur, geur, karakter en symboliek.
  • Vervolgens bepalen we - rekening houdend met het beplantingsplan - de stand van planten en bomen, individueel en ten opzichte van elkaar.
  • Tenslotte geven we advies voor behoud en onderhoud van het geleverde.